Cerv točka

Aktualni razpisi

cerv točka

Program CERV deluje na podlagi dvoletnih delovnih načrtov. Delovni načrt za obdobje 2023–2024 je že objavljen. Ogledate si ga lahko tukaj

Call for proposals to promote equality and to fight against racism, xenophobia and discrimination (CERV-2023-EQUAL)

ROK PRIJAVE:
20. 06. 2023, 17.00 (Bruseljski čas)

VREDNOST RAZPISA:
20 000 000 EUR

CILJ RAZPISA:
Cilj je podpirati celovit in interdisciplinarni pristop ukrepov za preprečevanje in boj proti diskriminaciji ter boj proti nestrpnosti, rasizmu in ksenofobiji, zlasti na podlagi rasnega ali etničnega izvora, barve kože, veroizpovedi, spolne usmerjenosti, spolne identitete, tudi kadar se ta kaže v obliki anticiganizma, rasizma proti temnopoltim, antisemitizma, sovraštva proti muslimanom in pripadnikom LGBTIQ skupnosti.

KLJUČNE PRIORITETE:

 • boj proti diskriminaciji in boj proti rasizmu, ksenofobiji in drugim oblikam nestrpnosti, vključno z anticiganizmom, rasizmom proti temnopoltim, antisemitizmom in sovraštvom do muslimanov;
 • spodbujanje upravljanja raznolikosti in vključevanja na delovnem mestu, tako v javnem kot zasebnem sektorju;
 • boj proti diskriminaciji LGBTIQ oseb in spodbujanje enakosti LGBTIQ z izvajanjem Strategije enakosti LGBTIQ;
 • poziv javnim organom, naj izboljšajo svoje odzive na (intersekcijsko) diskriminacijo, rasizem, antisemitizem, sovraštvo in ksenofobijo do muslimanov, LGBTIQ-fobijo in vse druge oblike nestrpnosti.

 

UPRAVIČENE ORGANIZACIJE:
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe (javnega in zasebnega prava) iz držav članic EU in drugih držav, upravičenih v okviru programa “Državljani, enakost, pravice in vrednote”.

 • Prva, druga in tretja prioriteta: upravičenci morajo biti javne ali zasebne neprofitne organizacije, pravilno ustanovljene v eni od držav sodelovanja v programu ali mednarodne organizacije; organizacije, ki so pridobitno usmerjene, morajo vloge oddati v partnerstvu z javnimi ali zasebnimi neprofitnimi organizacijami.
 • Četrta prioriteta: koordinator mora biti javni organ ene od države, ki sodelujejo v programu; drugi prijavitelji morajo biti
  javne ali zasebne organizacije, pravilno ustanovljene v eni od držav ki sodelujejo v programu, ali mednarodne organizacije.

 

ZNAČILNOSTI PROJEKTOV:

 • trajanje od 12 do 24 mesecev;
 • vrednost najmanj 100 000 eur CERV sredstev;
 • nacionalni ali mednarodni;
 • izvajajo se v konzorciju, ki ga sestavljata vsaj dva partnerja;
 • aktivnosti se morajo izvajati v eni od upravičenih držav.

 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA:
KLIK

Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children: call to intermediaries (giving financial support to third-party civil society organisations) (CERV-2023-DAPHNE)

ROK PRIJAVE:
19. 4. 2023, 17.00 (Bruseljski čas)

VREDNOST RAZPISA:
24 900 000 EUR

CILJ RAZPISA:
Namen razpisa je izbrati in podpreti omejeno število transnacionalnih, nacionalnih ali regionalnih akterjev/posrednikov, ki bodo nudili podporo velikemu številu organizacij civilne družbe, ki na lokalni, regionalni oziroma nacionalni ravni delajo na področju boja proti nasilju nad ženskami in otroki.

Posredniška telesa bodo:

 • gradila zmogljivosti omenjenih organizacij in
 • preko razpisov sofinancirala projektne omenjenih organizacij.


UPRAVIČENE ORGANIZACIJE:
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe (javnega in zasebnega prava) iz držav članic EU in drugih držav, upravičenih v okviru programa “Državljani, enakost, pravice in vrednote”.

 • Vodilni partner: neprofitna organizcija (javnega ali zasebna), ki je ustanovljena v eni od upravičenih držav.
 • Partnerji konzorcija: organizacije (javne ali zasebne) ustnovljene v eni od uprvičenih držav in mednaordne organizacije.

 

ZNAČILNOSTI PROJEKTOV:

 • trajanje od 36 mesecev,
 • vrednost najmanj 1 500 000 in največ 3 000 000 eur CERV sredstev,
 • nacionalni ali mednarodni,
 • izvaja ga lahko ena organizacija ali konzorcij organizacij,
 • aktivnosti se morejo izvajati v upravičenih državah.

 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA: 
KLIK

European Remembrance – 2023 (CERV-2023-CITIZENS-REM)

ROK PRIJAVE:
6. 6. 2023, 17.00 (Bruseljski čas)

VREDNOST RAZPISA:
10.200.000 EUR

 

CILJ RAZPISA:

Podpiranje projektov, namenjenih

 • obeležitvi pomembnih dogodkov v sodobni Evropski zgodovini, kot so npr. vzroki in posledice avtoritarnih in totalitarnih režimov,
 • ozaveščanju evropskih državljanov in državljank o skupni zgodovini, kulturi, kulturni dediščini in vrednotah, s čimer se krepi njihovo razumevanje Unije, njenega nastanka, namena, raznolikosti in dosežkov ter pomena medsebojnega razumevanja in strpnosti.

 

KLJUČNE PRIORITETE:

 • Demokratični prehod, ponovna izgradnja in krepitev družbe, ki temelji na pravni državi, demokraciji in temeljnih pravicah.
 • Ohranjanje spomina na holokavst, genocid, vojne zločine in zločine proti človeštvu in tako krepiti demokracijo v EU.
 • Migracije, dekolonizacija in večkulturne evropske družbe.
 • Evropska integracija in njeni najpomembnejši dosežki.

 

UPRAVIČENE ORGANIZACIJE:

 • Prijavitelji so lahko neprofitne organizacije (javne ali zasebne) ali mednarodne organizacije, ustanovljene v eni od upravičenih držav.

 • Partnerji v projektu so lahko neprofitne ali profitne organizacije (javne ali zasebne), ustanovljene v eni od upravičenih držav.

 

ZNAČILNOSTI PROJEKTOV:

 • Trajanje projekta: 12 -24 mesecev
 • Minimalno število partnerjev: 2 (projekti so lahko nacionalni ali mednarodni)
 • Vrednost projekta: najmanj 50.000 EUR programskih sredstev
 • Način obračunavanja stroškov: pavšalni znesek (LUMP SUM), ki se izračuna na podlagi dveh parametrov: število aktivnih udeležencev in število sodelujočih držav na dogodku (in situ ali on-line)
 • 1 dogodek = 1WP = 1 pavšalni znesek = lahko več aktivnosti
 • Predplačilo: 60%

 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

KLIK

Call for proposals for Networks of Towns (CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT)

ROK PRIJAVE:
20. 4. 2023, 17.00 (Bruseljski čas)

VREDNOST RAZPISA:
6.000.000 EUR

 

CILJ RAZPISA:

 • Spodbujanje izmenjave državljanov in državljank.
 • Spodbujanje razumevanje, da so Evropske vrednote in kulturna dediščina temelj skupne prihodnosti.
 • Zagotavljati mirne odnose med Evropejci in Evropejkami ter zagotoviti njihovo aktivno participacijo na lokalni ravni.
 • Spodbuditi medsebojno razumevanje in prijateljstvo med Evropejci in Evropejkami.
 • Spodbujanje sodelovanja med občinami in izmenjave dobrih praks.
 • Podpiranje dobrega lokalnega upravljanja.

 

KLJUČNE PRIORITETE:

 • Spodbujanje ozaveščanja in krepitev znanja o državljanskih pravicah EU in evropskih skupnih vrednotah ter skupnih demokratičnih standardih.
 • Spodbujanje ozaveščanja in krepitev znanja ob 30. obletnici začetka veljavnosti Maastrichtske pogodbe (1. november 2023).
 • Spodbujanje ozaveščanja, pridobivanje znanja in izmenjava dobrih praks o prednostih raznolikosti ter učinkovitih ukrepov za boj proti diskriminaciji in rasizmu na lokalni ravni.
 • Združevanje državljanov in državljank, da bi razpravljali o ukrepih povezanih s podnebjem in okoljem, vključno z vprašanji, povezanimi z energijo, solidarnostjo in izmenjavo najboljših praks, ter tako pomagali povečati vključenost državljanov in državljank v družbo in prispevali k njihovi aktivni udeležbi v demokratičnem življenju Unije.

 

Poleg naštetih prioritet razpis omenja tudi pomen mladih, možnost naslavljanja posledic pandemije COVID-19 in vključevanja ter povezovanja s področji, ki jih naslavlja Novi evropski Bauhaus.

 

UPRAVIČENE ORGANIZACIJE:

Prijavitelji in partnerji so lahko osebe javnega ali zasebnega prava, ustanovljene v eni od upravičenih držav – mesta, občine ali druge lokalne oblasti oz. neprofitne organizacije, ki predstavlja lokalno organe.

 

ZNAČILNOSTI PROJEKTOV:

 • Trajanje projekta: 12 -24 mesecev
 • Minimalno število partnerjev: 4 iz 4 različnih upravičenih držav (Države EU in pristopnice)
 • Vrednost projekta: ni opredeljeno
 • Način obračunavanja stroškov: pavšalni znesek (LUMP SUM), ki se izračuna na podlagi dveh parametrov: število aktivnih udeležencev in število sodelujočih držav na dogodku (in situ ali on-line)
 • 1 dogodek = 1WP = 1 pavšalni znesek = lahko več aktivnosti
 • Predplačilo: 60 %

 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

KLIK

Promote civil society organisations’ awareness of, capacity building and implementation of the EU Charter of Fundamental Rights (CERV-2023-CHAR-LITI)

 

ROK PRIJAVE:
25. 5. 2023, 17.00 (Bruseljski čas)

 

VREDNOST RAZPISA:
16.000.000 EUR

 

CILJ RAZPISA:

Zagotavljati finančno podporo organizacijam civilne družbe, ki delujejo na lokalni, regionalni, državni in nadnacionalni ravni pri spodbujanju in negovanju temeljnih pravic in vrednot, krepitvi zaščite in promocije vrednot Unije ter spoštovanju vladavine prava in tako prispevati k izgradnji bolj demokratične Unije, demokratičnega dialoga, transparentnosti in dobrega upravljanja.

 

KLJUČNE PRIORITETE:

 • Krepiti zmogljivosti in ozaveščanje o Listini EU o temeljnih pravicah
 • Z opolnomočenjem civilnega prostora spodbujati pravice in vrednote
 • Strateška litigacija
 • Z bojem proti zločinom iz sovraštva in sovražnemu govoru zaščititi vrednote in pravice EU
 • Podpirati ugodno okolje za zaščito žvižgačev

 

UPRAVIČENE ORGANIZACIJE:

 • Prijavitelji so lahko zasebne neprofitne organizacije, ustanovljene v eni od upravičenih držav (države EU).
 • Partnerji v projektu so lahko neprofitne ali profitne organizacije (javne ali zasebne), ustanovljene v eni od upravičenih držav.

 

ZNAČILNOSTI PROJEKTOV:

 • Trajanje projekta: 12 -24 mesecev
 • Minimalno število partnerjev: 1 (projekti so lahko nacionalni ali mednarodni)
 • Vrednost projekta: najmanj 75.000 EUR programskih sredstev
 • Način obračunavanja stroškov: kombinacija realnih stroškov in stroškov obračunanih na podlagi poenostavljenih oblik obračunavanja
 • Stopnja sofinanciranja: 90%
 • Predplačilo: 80%

 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Krepiti zmogljivosti in ozaveščanje o Listini EU o temeljnih pravicah

Z opolnomočenjem civilnega prostora spodbujati pravice in vrednote

Strateška litigacija

Z bojem proti zločinom iz sovraštva in sovražnemu govoru zaščititi vrednote in pravice EU

Podpirati ugodno okolje za zaščito žvižgačev