Cerv točka

OBVEŠČAMO

CERV nacionalna konferenca

V četrtek, 2. junija 2022, smo v Hiši EU organizirali prvo CERV nacionalno konferenco. Z vami delimo nekaj utrinkov, zapisanih v spodnje sporočilo za javnost.  

Prisotne je uvodoma pozdravila dr. Jerneja Jug Jerše, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, ki je izpostavila, da »Evropska unija temelji na vrednotah človeškega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, spoštovanja vladavine prava in spoštovanja človekovih pravic,« ter dodala, da je program CERV »največji program Evropske unije za spodbujanje in varstvo temeljnih pravic v Evropski uniji. V naslednjih 7 letih si lahko iz proračuna EU obeta več kot milijardo in pol evrov. Cilj programa je zaščititi pravice in vrednote, na katerih je utemeljena Evropska unija.« Kot pravi, imajo pri tem »ključno vlogo organizacije civilne družbe, od lokalnih do mednarodnih, od občin in izobraževalnih ustanov, do varuhov človekovih pravic in medijev. Prav vsi ti bodo lahko iz programa CERV dobili podporo za delovanje.«

»V času, ko se evropske družbe soočajo z ekstremizmom, radikalizmom ter krčenjem prostora za neodvisno civilno družbo, bodo organizacije civilne družbe v središču pozornosti programa CERV. Ta bo sofinanciral projekte, ki ozaveščajo o vrednotah in temeljnih pravicah EU in podprl lokalne, regionalne, nacionalne in nadnacionalne organizacije civilne družbe. To je nujno, če želimo v EU zagotoviti spoštovanje načel pravne države.«, je še dodala dr. Jerneja Jug Jerše, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.

Program CERV konkretno prispeva k uresničevanju številnih politik Evropske unije na področju človekovih pravic, kot so akcijski načrt EU proti rasizmu, strategija EU za enakost spolov, strategija EU o otrokovih pravicah, pa tudi strategija za enakost LGBTIQ oseb.

Jana Lovšin, vodja Sektorja za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje Ministrstvo za pravosodje, je prisotne pozdravila v imenu nove ministrice za pravosodje dr. Dominike Švarc Pipan, ki je v predstavitvi pred pristojnim odborom Državnega zbora, »med drugim izpostavila spoštovanje človekovih pravic in vladavino prava kot ideala, h katerim si moramo prizadevati vsi, in prav to je srčika programa CERV.«

»Program z zajetnim proračunom naslavlja izzive, ki smo jim danes priča v Evropski uniji. Nastajal je namreč v času, ko so se evropske družbe začele soočati z ekstremizmom, radikalizmom in terorističnimi napadi ter posledično povečano ksenofobijo in sovražnim govorom. EU je prepoznala, da je potrebno nadaljevanje, spodbujanje in krepitev pravic in vrednot, predvsem človekovih pravic, spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti in pravne države, saj ima vse navedeno posledice na politično, družbeno, kulturno in gospodarsko življenje Evropske unije,« je osvetlila pomen programa.

Ministrstvo za pravosodje je bilo tisto, ki je sodelovalo pri pogajanjih in uredbi, katere rezultat je vzpostavitev programa CERV. »Osnovni predlog uredbe iz leta 2018 se je navezoval le na vzpostavitev programa za pravice in vrednote. Na pobudo vseh članic, med drugim tudi Slovenije, se je nadgradil. Pogajanja niso bila preprosta, trajala so skoraj 2 leti. Na koncu smo le imeli nasmeh na obrazu, po zaključenih pogajanjih je Evropski parlament v svojem delu zakonodajnega postopka namreč še precej povečal vrednost finančne ovojnice za ta program,« je še dodala Jana Lovšin.

V imenu PiNE je prisotne pozdravil Borut Jerman, ki je izpostavil, da so se na razpis za koordinacijo kontaktne točke prijavili zato, ker so želeli: »prevzeti odgovornost in razširiti prepoznavanje med nevladnimi organizacijami in organizacijami civilne družbe, da je ta program izrednega pomena in velika priložnost za rast in razvoj. Pomemben je ravno zaradi tega, ker obravnava državljanstvo, enakost, pravice in vrednote.

Obravnava sam temelj, na katerem sloni Evropska unija. Ta temelj ni samoumeven, v zadnjih dveh letih smo opazili, da se zelo hitro lahko zamaje. Razprava o teh temah je izrednega pomena za zdravo rast in razvoj Evropske unije.«

Dodal je, da je PiNA izredno ponosna na to, da je postala nacionalna kontaktna točka, tudi zato, ker je ne glede na leta razvoja in rasti »še vedno dojeta kot lokalna oziroma regionalna organizacija. Dejstvo, da je CERV točka bazirana v Kopru, je en korak bliže k dectralizaciji naše države. Tudi to je en izziv, ki bi ga morali pričeti bolj temeljito naslavljati.«

Nena Bibica, vodja CERV točke je predstavila delo točke, ki bo v prihodnjih letih izvajala informativne in izobraževalne dogodke ter delovala kot podporno okolje za vse potencialne prijavitelje. »Vizija točke CERV je povečati število slovenskih organizacij, ki uspešno kandidirajo na odprtih razpisih,« je še dodala.

Konec leta 2022 se pričakuje tudi nov dvoletni delovni program, v katerem bo opredeljenja časovnica in prioritete razpisov za leti 2023-2024. Do takrat bo CERV točka organizirala izobraževanja s področij kot so razvoj projektne ideje, priprava finančnega načrta in komuniciranje in diseminacija.

Tako bodo organizacije odprtje razpisov pričakale dobro pripravljenje in opolnomočene.