Cerv točka

OBVEŠČAMO

EUREGIONWEEK 2022: PARTICIPACIJA MLADIH – KAKO SPODBUJATI PARTICIPACIJO MLADIH V LOKALNIH SKUPNOSTIH?

Evropski teden regij in mest je vsakoletni štiridnevni dogodek, na katerem mesta in regije predstavijo svojo sposobnost ustvarjanja rasti in delovnih mest, izvajanja kohezijske politike Evropske unije in dokazujejo pomen lokalne in regionalne ravni delovanja za dobro evropsko upravljanje.

Ena od štirih tematskih prioritet #EURegionsWeek 2022 je bila krepitev vloge mladih. Nacionalna kontaktna točka CERV, Slovenija, je 25. oktobra 2022 (s pomočjo nacionalne kontaktne točke Španije in Litve) organizirala spletno srečanje na temo »PARTICIPACIJA MLADIH – Kako spodbujati participacijo mladih v lokalnih skupnostih?«, kjer smo izpostavili pomen sodelovanja mladih za demokratičen in vključujoč razvoj lokalnih skupnosti s prikazom praktičnih pristopov in razpoložljivih možnosti financiranja.

Dogodek je moderirala Kaja Cunk iz Kulturno izobraževalnega društva PiNA. Uvodoma nas je pozdravil Gilles Pelayo, vodja enote Citizens and EU values EACEA, ki je poudaril, da je CERV glavni program v EU, ki podpira temeljne pravice in vrednote. Program spodbuja pobude organizacij civilne družbe in lokalnih oblasti ter demokratično udejstvovanje in sodelovanje državljanov.

Na okrogli mizi so bile predstavljene tri dobre prakse: projekt Volunteu (Prostovoljstvo državljanov kot odgovor na socialno krizo COVID19, Mestni svet Altee, Španija), Projekt Governance and Youth in the Alps (Mestna občina Idrija, Slovenija) in Europe goes local (JINT, National Agency for the Erasmus+: Youth in Action and the European Solidarity Corps programmes for the Flemish Community in Belgium, Belgija).

Maria Antonia Laviós, svetovalka mestnega sveta iz Altee v Španiji, je izjavila, da občina Altea verjame, da so mladi ključ do boljše prihodnosti in zato se EuroAltea, Evropski projektni urad, osredotoča na razvoj evropskih projektov za mesto in njegove meščane v sektorjih gospodarskega in družbenega razvoja. Glavni cilj urada EuroAltea je tako iskanje in ustvarjanje priložnosti za mlade državljane. Več kot sto mladih že sodeluje v različnih evropskih projektih. Dejavnosti EuroAltee odražajo pripravljenost gledati v prihodnost na lokalnih območjih in razvijati globalni način razmišljanja. To pomeni tudi izmenjavo izkušenj in dobrih praks ter poslanstvo vabljenja mladih v družbeno, kulturno in izobraževalno življenje lokalnih skupnosti. Da bi mladim Evropo približali, urad sodeluje z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in evropskimi šolami, organizacijami in institucijami.

Paloma Verdú je pojasnila, da pobuda Volunteu izpolnjuje cilje programa CERV prek mladinskih izmenjav, ki krepijo medsebojno razumevanje in strpnost ter dajejo mladim priložnost, da razvijajo svoj občutek evropske pripadnosti in identitete. Ključ do uspešnega sodelovanja pri tem projektu je prostovoljstvo in učinkovita mreža 8 mest, ki vabijo, povezujejo in krepijo mlade evropske državljane iz različnih držav.

Kot dober primer možnosti razvoja projekta, so projekt Volunteu razvili iz predhodnjega projekta v okviru programa URBACT (Evropski program izmenjave in učenja, ki spodbuja trajnostni urbani razvoj). Ta projekt je temeljil na prostovoljstvu in v uradu EuroAltea so se odločili, da zgodbo nadaljujejo, saj verjamejo, da sta ključ do boljše Evrope solidarnost in prostovoljstvo. Prostovoljci in partnerji iz prejšnjih projektov so želeli biti še naprej del te zgodbe in tako se je mreža z NVO-ji, občinami, organizacijami in društvi uspešno gradila. Po petih letih delovanja pisarne in njenih programov izmenjave se mladi vračajo sami, saj si želijo več angažiranosti in priložnosti za neformalno učenje.

Tomaž Vencelj, župan Občine Idrija, je predstavil aktiven pristop občine k spodbujanju sodelovanja mladih. Problemi mladih so, pravi, družbeni problemi. Gre za vprašanja, o katerih je treba razpravljati v družbi, hkrati pa so to vprašanja, ki odražajo status družbe. Občina Idrija želi okrepiti svojo vlogo pri razvoju mladih in aktivno sodelovati pri razvoju kompetenc in veščin, ki mladim omogočajo, da postanejo samostojni in družbeno odgovorni ljudje, ki sooblikujejo družbo. Mladim generacijam želijo strateško in načrtno odpirati možnosti za sodelovanje v kulturnem in političnem življenju v svoji skupnosti. Prizadevajo si jih vključiti v pripravo mladinskih razvojnih politik in jih spodbujati k aktivnemu sodelovanju pri izvajanju ukrepov.

Župan je nato predstavil Governance and Youth in the Alps, projekt, ki je povezal 12 alpskih regij. Namen projekta je bil mladim omogočiti večjo aktivnost v političnem življenju. Spodbujal je inovativne metode in vključevanje mladih v politiko, javno upravo in mlado civilno družbo.

Judit Balogh je predstavila pobudo agencije JINT, Europe goes local, v kateri sodeluje že okoli 200 občin po Evropi. Njihovo izhodišče je kakovostno mladinsko delo v občinah – to pomeni aktivno lokalno participacijo in neformalno učenje mladih. Judith Balogh je pojasnila, da se je projekt razvil iz dejstva, da mladi primarno podporo večinoma dobijo na lokalni ravni, kjer se izvaja mladinsko delo. Nacionalne agencije so začele podpirati vključevanje večjega števila občin v evropske programe za ustvarjanje prilagojenih aktivnosti in podpornega gradiva, saj je po njihovem prepričanju občinsko mladinsko delo ena glavnih dejavnosti participacije mladih.

Spletno orodje za razvoj kakovosti, ki so ga razvili v sklopu projekta, The European Charter on Local Youth Work and the Changemakers Kit, med drugim uporabljajo hrvaške občine, ki želijo pridobiti naziv Mladim prijazno mesto, ki kot dobra praksa sistemsko vpliva na mladinsko delo na Hrvaškem.

Po okrogli mizi so se predstavniki Nacionalnih kontaktnih točk CERV in predstavniki izvršne agencije Evropske komisije EACEA oblikovali v skupine z udeleženci, kjer so razpravljali o novih idejah in pristopih, sinergijah med obstoječimi lokalnimi pobudami, načinih kapitalizacije rezultatov preteklega dela in razpoložljivih sredstvih, ki so na voljo za spodbujanje participacije mladih v lokalnih skupnostih.

Med idejami za spodbujanje participacije mladih v prihodnosti so bili na primer ‘podkasti’, objave na družbenih omrežjih in igrifikacija na temo priložnosti za participacijo mladih, usposabljanja za mladinske delavce z uporabo participativnih metod in krepitve skupnosti, ustanovitev mladinskega centra, spodbujanje dialoga in debat med mladimi in občinami, fokusne skupine z mladimi za pogovor o njihovih potrebah in prioritetah, vzpostavljanje mrež z lokalnimi občinami in šolami, participativni proračuni za mlade in predvsem tudi iskanje možnih sinergij s programom Erasmus+ in financiranjem novega programa CERV – večinoma omenjeni so bili razpisi Town Twinning, Networks of towns in Citizens’ engagement and participation.

Kliknite tukaj za ogled videoposnetka dogodka.

Vabimo vas, da preberete več o programu na uradni strani Programa za državljane, enakost, pravice in vrednote (CERV), kjer najdete tudi seznam nacionalnih kontaktnih točk CERV in povezavo do portala Funding & tender options.

Poleg tega vas vabimo, da spremljate novice CERV na Facebook strani programa.