Cerv točka

OBVEŠČAMO

POLITIKA ZA ZAŠČITO OTROK – CHILD PROTECTION POLICY

Če se prijavljate na razpis v okviru programa CERV, bodite pozorni: vse zasebne organizacije v partnerstvu, ki neposredno delate z otroki (posamezniki, starimi do 18 let), morate k prijavi priložiti obvezno prilogo – Politiko o zaščiti otrok (Child Protection Policy). Javne organizacije pa morate priložiti izjavo, v kateri se zavezujete, da boste pri svojem delu z otroki spoštovale Standarde za zaščito otrok.

 

Kaj je Politika zaščite otrok in zakaj jo potrebujemo? 

Politika o zaščiti otrok je dokument, sprejet na ravni posamezne organizacije, ki opisuje:

  • zaščitne ukrepe, ki so vzpostavljeni za zaščito otrok,
  • pravila, kako se obnašati pri neposrednem delu z otroki,
  • smernice, kako zaščititi otroke pred zlorabo in škodo in 
  • postopke, v primeru ugotovitve kršenja otrokovih pravic. 

 

Sprejeta Politika o zaščiti otrok zagotavlja, da zaposleni, dejavnosti in programi posamezne organizacije ne škodujejo otrokom. Prav tako otrokom, mladim in njihovim staršem daje informacije o tem, kaj lahko pričakujejo od organizacije. Politika o zaščiti otrok je ključna za izgradnjo zaupanja, saj prispeva k transparentnosti in odgovornosti organizacije. 

 

V katerem primeru moramo priložiti Politiko zaščite otrok k projektni prijavi?

V primeru, da vaš projektni predlog predvideva dejavnosti z otroki, morajo vse zasebne organizacije v partnerstvu, ki bodo neposredno delale z otroki, imeti vzpostavljeno politiko o zaščiti otrok in jo priložiti k projektni prijavi. Priporočamo, da v svojem predlogu jasno navedete, kje bodo v projekt vključeni otroci in kateri projektni partnerji bodo v neposrednem stiku z njimi. 

 

Kaj pa pomeni neposredno delo z otroki? 

Neposredno delo z otroki pomeni izvajanje aktivnosti z otroki in mladostniki, mlajšimi od 18 let, kot so anketiranje, fokusne skupine, posvetovanja o usposabljanjih in različnih dokumentih, izvajanje usposabljanj, delavnic, obiskov šol, taborov, ipd. 

 

Kako pripraviti dobro Politiko zaščite otrok?

Če še nimate sprejete Politike o zaščiti otrok v vaši organizaciji, vam priporočamo, da se pri pripravi izognete dobesednemu navajanju različnih delov nacionalne zakonodaje, konvencij Združenih narodov in drugih dokumentov, saj bodo take politike označene kot nezadostne. 

Pomembno je, da je vaša Politika o zaščiti otrok čim bolj praktična, jasna in da je bila oblikovana skupaj ali vsaj po posvetovanju z otroki. Obvezno mora biti prosto dostopna na spletu. 

Pri pripravi svoje Politike o zaščiti otrok se morate dotakniti tem, kot so: 

  • potencialna tveganja za otroke v okviru delovanja vaše organizacije,
  • opredelitev vedenj, ki so nesprejemljiva pri delu z otroki v vaši organizaciji,
  • kako boste zagotavljali varstvo podatkov otrok,
  • kako je vaše osebje usposobljeno za varovanje in zaščito otrok,
  • kdo v organizaciji bo zadolžen za spremljanje in evalvacijo zagotavljanja zaščite otrok,
  • kakšni so postopki za oddajanje pritožb, v primeru kršitev otrokovih pravic ipd. 

 

O tem, kaj vse še vključiti in kako ustrezno pripraviti pravilnik o zaščiti otrok, si podrobno preglejte dokument Standardi za zaščito otrok, v katerem so opredeljena štiri področja, ki jih mora vaš pravilnik vključevati. 

 

Viri:

Keeping Children Safe. 2014. Child Safeguarding Standards and how to implement them. https://commission.europa.eu/system/files/2017-06/standards_child_protection_kcsc_en_1.pdf 

Evropska komisija. 2020. Child Protection Policies: What They Are? Why They are so Important? When They are Necessary? https://ec.europa.eu/newsroom/just/items/666497

Evropska komisija. 2020. Child Safeguarding and Child Protection Policy – Tips and Examples. https://ec.europa.eu/newsroom/just/items/666497/en 

Evropska komisija. 2021. The EU Strategy on the Rights of the Child and the European Child Guarantee.https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-strategy-rights-child-and-european-child-guarantee_en