Cerv točka

OBVEŠČAMO

Študijski obisk »Med spominom in pozabo«

Projekt želi vključiti mladinske delavce, učitelje, univerzitetne in doktorske študente ter drugo zainteresirano javnost v razpravo o krajih spomina na drugo svetovno vojno in načinih boja proti statusu zapuščenosti in pozabljenosti teh krajev. 

Študijski obisk v Trstu in Kopru se osredotoča predvsem na transnacionalno dimenzijo spominjanja s poudarkom na družbenozgodovinskem in političnoekonomskem kontekstu multikulturnih družb.

Za prijavo izpolnite obrazec na povezavi: https://forms.gle/brmz8sBhxn7PiA3S8 do 6. oktobra 2022.

Dogodek je namenjen udeležencem s prebivališčem v državah članicah Evropske unije.