Cerv točka

OBVEŠČAMO

Utrinki iz posveta GENDER EQUALITY – HOW TO ENGAGE

Čeprav je enakost spolov v Listini EU o temeljnih pravicah, zapisana kot ena od temeljnih pravic, podatki kažejo, da v praksi še vedno ni tako. Na evropskih in nacionalnih ravneh ženske ostajajo slabo zastopane v javnem življenju, še vedno so za enako delo slabše plačane, spolni stereotipi so še vedno naš vsakdan.

Kaj pomeni enakost spolov? Kako lahko organizacije in posamezniki prispevajo k doseganju tega pomembnega cilja? Kaj organizacije v praksi že počnejo in kateri so tisti programi financiranja, ki v središče postavljajo enakost spolov?

Na ta in mnoga druga vprašanja smo iskali odgovore na posvetu GENDER EQUALITY – HOW TO ENGAGE, ki ga je konec marca organizirala CERV točka – Nacionalna kontaktna točka program Državljani, enakost, pravice in vrednote v Sloveniji. 

 

Posvet sta z uvodnimi pozdravi otvorili Anita Tušar, v. d. Vodja pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji in Nena Bibica, vodja CERV točke. Teoretska izhodišča je predstavil dr. Tomaž Deželan iz Fakultete za družbene vede, Univerze v Ljubljani. Na okrogli mizi pa smo v pogovoru s Heleno Vasle iz Ministrstva za delo, družimo, socialne zadeve in enake možnosti, Aljo Ferme iz Ljudske univerze Celje in Mirno Buić iz PiNE izvedeli več o primerih dobrih praks, ki se v Sloveniji izvajajo s pomočjo evropskih in nacionalnih sredstev. 

 

𝑉𝑠𝑖 𝑠𝑖 𝑧𝑎𝑠𝑙𝑢𝑧̌𝑖𝑚𝑜 𝑖𝑚𝑒𝑡𝑖 𝑒𝑛𝑎𝑘𝑒 𝑝𝑟𝑎𝑣𝑖𝑐𝑒, 𝑒𝑛𝑎𝑘𝑒 𝑚𝑜𝑧̌𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖, 𝑒𝑛𝑎𝑘𝑒 𝑖𝑧𝑏𝑖𝑟𝑒. 𝑂 𝑡𝑒𝑚 𝑠𝑒 𝑗𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑏𝑎 𝑜𝑑𝑝𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑔𝑜𝑣𝑎𝑟𝑗𝑎𝑡𝑖 𝑖𝑛 𝑧 𝑖𝑧𝑜𝑏𝑟𝑎𝑧̌𝑒𝑣𝑎𝑛𝑗𝑒𝑚, 𝑧 𝑧𝑛𝑎𝑛𝑗𝑒𝑚, 𝑧 𝑚𝑎𝑗ℎ𝑛𝑖𝑚𝑖 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑚𝑒𝑚𝑏𝑎𝑚𝑖, 𝑘𝑜𝑟𝑎𝑘 𝑧𝑎 𝑘𝑜𝑟𝑎𝑘𝑜𝑚, 𝑏𝑜𝑚𝑜 𝑑𝑜𝑠𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑣𝑒𝑐̌𝑗𝑜 𝑒𝑛𝑎𝑘𝑜𝑠𝑡 𝑚𝑒𝑑 𝑠𝑝𝑜𝑙𝑜𝑚𝑎.

 

Posnetek posveta, ki je potekal v angleškem jeziku, si lahko ogledate tu: