Cerv točka

OBVEŠČAMO

Vključevanje načela enakosti spolov v projektne predloge

Načelo enakosti med spoli je ena od ključnih horizontalnih prioritet programa CERV.
 
V prihodnjih mesecih bomo izvajali usposabljanje o pomenu in načinu vključevanja načela enakosti spolov v projektne predloge.
 
Vabimo vas, da sodelujete v naši raziskavi. Rezultate bomo uporabili kot osnovo za razvoj omenjenega usposabljanja.