Cerv točka

OBVEŠČAMO

CERV NACIONALNA KONFERENCA

Sredi oktobra smo v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje RS organizirali nacionalno konferenco z naslovom “Programa Državljani, enakost, pravice in vrednote (CERV) in Pravosodje (JUST) od blizu: soustvarjamo demokratične, vključujoče in pravične družbe,” na kateri sta bila predstavljena centralizirana programa Evropske komisije CERV (Državljani, enakost, pravice in vrednote) in JUST (Pravosodje), ki omogočata neposredno črpanje evropskih finančnih sredstev s strani upravičencev, kot so izobraževalne in raziskovalne institucije, nevladne organizacije, občine, pravosodni deležniki, in drugi.

Konferenco sta z uvodnim nagovorom otvorila državni sekretar dr. Igor Šoltes in predsednik PiNE Borut Jerman. Dr. Šoltes je izrazil zadovoljstvo nad odzivom udeleženk in udeležencev ter izpostavil pomen programov za razvoj demokratičnega razumevanja, tako znotraj Slovenije in Evropske unije kot tudi skupnosti držav. Poudaril je, da sta programa priložnost za povezovanje, sodelovanje in reševanje vprašanj tudi v evropskem prostoru. Prepričan je, da vsebin za projekte ne bo zmanjkalo, saj projekti govorijo o solidarnosti, pravičnosti in enakosti. Ker si pravic ne izborimo trajno, je pomembno, da projekti izobražujejo in ozaveščajo.

Borut Jerman je v svojem govoru izpostavil zadovoljstvo, da lahko PiNA preko programa CERV sodeluje, podpira in povezuje organizacije, ki delujejo na področjih vključevanja in človekovih pravic. Želi si, da vse organizacije vzamejo program za svojega in z njegovo pomočjo razvijajo vključujočo in bolj demokratično družbo. 

V imenu programa JUST je udeleženke in udeležence preko video nagovora pozdravila Mia Magli iz Generalnega direktorata za Pravosodje in potrošnike, v imenu programa CERV pa Godelieve Dutrieuw iz Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo.

Konferenca se je začela z okroglo mizo, na kateri so sodelovale predstavnica Evropske komisije in udeleženke organizacij, ki projekte izvajajo prav v okviru teh programov: 

 • vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji dr. Jerneja Jug Jerše, 
 • red. prof. dr. Tjaša Ivanc iz Pravne fakultete Univerze v Mariboru, 
 • direktorica PIC – Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja Katarina Bervar Sternad, 
 • mag. Jelena Aleksić iz urada Zagovornika načela enakosti.

 

Sogovornice so se strinjale, da gre za pomembna programa, ki krepita vrednote EU in razvoj demokracije, saj spodbujata projekte, ki lahko izboljšajo našo družbo. Hkrati so se dotaknile tudi izzivov pri prijavah in priložnostih za izboljšavo. Kot je povedala dr. Jerneja Jurg Jerše, so centralizirani programi prihodnost, saj za razliko od kohezijske politike niso vezani na razvitost posamezne regije, prav tako dodelitev sredstev ni razdeljena na države, ampak je odvisna izključno od kakovosti projekta. Kot pomembne vidike dobrega projekta so izpostavile evropsko dimenzijo projekta, saj je poleg pridobitve za matično državo, potrebno opredeliti tudi, kako se bo to odražalo na druge EU članice, povezati vsebino z določenimi razpisnimi prioritetami, pripraviti logičen načrt, ki dokazuje, da projektna ideja prispeva k doseganju ciljev razpisa, sestaviti kakovostno partnerstvo, ki vsebuje potrebne kompetence in sposobnosti, da se projekt izvede, prav tako pa je pomembno, da se projekt razvija v sodelovanju s partnerji, saj lahko tako vsak partner prispeva svoje ideje. Pomembno je tudi dobro načrtovanje aktivnosti in pripadajočih sredstev ter razmislek o dolgotrajnih učinkih na nacionalni ravni z evropskim pridihom. 

Konferenca se je zaključila z delavnico “CERV in JUST od blizu,” na kateri so udeleženke in udeleženci s pomočjo organizacij in posameznic_kov, ki izvajajo projekte CERV in JUST, iskale in iskali ključne elemente uspeha posameznih projektov. O svojih projektih so govorile in govorili Simona Podobnikar, Društvo Amnesty International Slovenije, Maja Ladić, Mirovni inštitut, Ines Stilin, Ljudska Univerza Celje in Mohor Fajdiga, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani.

Udeleženke in udeleženci so na koncu delavnice sestavile in sestavili svoj seznam ključnih elementov uspešnosti: 

 • raznolikost in strokovnost partnerstva,
 • pomen vključevanja evropske dimenzije: čezmejne aktivnosti, prevod rezultatov v več jezikov, mednarodna diseminacija rezultatov, vključevanje deležnikov iz celotne EU,
 • čas za kakovostno pripravo in izvedbo projekta,
 • pisma podpore deležnikov, ki bodo imeli koristi od rezultatov projekta,
 • učinkovita in podrobna analiza stanja in potreb lokalne skupnosti ter ciljnih skupin, 
 • dobro definirani, merljivi in realno vrednoteni rezultati in dolgoročni učinki,
 • element ozaveščanja širše javnosti,
 • dobro poznavanje izzivov, ki jih projekt naslavlja,
 • poznavanje evropskih strategij za področje, ki ga projekt naslavlja,
 • pregled rezultatov preteklih projektov, ki so naslavljali področje, ki ga naslavlja naš projekt,
 • vključevanje ciljnih skupin v vse faze projekta.

Najlepša hvala vsem za obisk. 

FOTOGALERIJA