Cerv točka

OBVEŠČAMO

TUJE ORGANIZACIJE IŠČEJO SLOVENSKE PARTNERJE – 2024

Ker v času razpisov prejemamo prošnje za pomoč pri iskanju potencialnih projektnih partnerjev iz Slovenije, bomo v tej novici sproti objavljali prejeta vabila. Partnerjev nismo preverjali. 

The Civil Affairs Institute je poljska nevladna organizacija z 20-letnimi izkušnjami dela na področju demokracije, pravic delavcev in zaščite žvižgačev.

Organizacija je v preteklih letih sodelovala pri nastanku analiz in osnutkov zakonodaj s področja zaščite žvižgačev, izvedla zagovorniške akcije in sodelovala v parlamentarnih odborih. Želi se pridružiti konzorciju, ki bo na trenutno odprt razpis CHAR-LITI prijavil projekt v okviru prioritete zaščita žvižgačev, saj Poljska, po njihovem mnenju, med drugim potrebuje izobraževanja delavcev in delodajalcev, ki bodo omogočila boljše razumevanje in poznavanje novih predpisov in načinov izvajanja internih sistemov za prijavo kršitev zakonodaje.

Več o organizaciji tukaj.  

Kontakt: Michał Jarosławski, michal.jaroslawski@instytut.lodz.pl

Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona – Valle Imagna Villa d’Almè išče partnerje za prijavo projektov na razpisa CHILD in DAPHNE. Partnerje iščejo za projekte, ki jih bodo prijavili kot nosilci, radi bi se pa pridružili drugim projektnim konzorcijem. 

Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona – Valle Imagna Villa d’Almè spodbuja, načrtuje in upravlja aktivnosti in storitve za ljudi, družine in lokalne skupnosti 20 sodelujočih občin – ki sestavljajo območje okrožja Valle Imagna/Villa d’Almé v provinci Bergamo v regiji Lombardija (Italija). 

Kontakt: Luigi, atimagnavilla@gmail.com

Fondazione Libellula je nastala leta 2020 na podlagi rezultatov leta 2017 izvedenega družbeno odgovornega projekta. Organizacija dela na področju nasilja nad ženskami in diskriminacije na podlagi spola na delovnem mestu.

Fundacija je spodbujala oblikovanje Mreže, ki jo sestavlja približno 100 podjetij, ki na delovnem mestu izvajajo projekte in aktivnosti, namenjene zaposlenim za dekonstrukcijo stereotipov, krepitve vloge žensk, razvoja vključujočega delovnega okolja in jezikovne poti in spodbujanje raznolikosti ozaveščenega vodstvenega stila. Ker podjetja niso edini kraj, kjer se razvija kultura enakosti spolov na delovnem mestu, Fundacija spodbuja družbene projekte z družbenim učinkom na ozemlju, ki vključujejo javne in zasebne deležnike ter organizacije civilne družbe.  

Kljub razmeroma omejeni razsežnosti ima Fundacija močno strokovno znanje in odnose s podjetji mreže in mnogimi drugimi, s katerimi organizira in podpira usposabljanje osebja o vprašanjih enakosti spolov, nasilju, opolnomočenju, diskriminaciji, pa tudi programe zaposlovanja, vključevanja, opolnomočenja. Julija 2023 so odprli SPAZIO LIBELLULA, kraj za boj proti vsem oblikam diskriminacije, ki podpira vse marginalizirane ljudi (ne samo ženske, ampak tudi moške, starše, družine, mlade), spodbuja STEM in aktivnosti z mladimi za rušenje stereotipov in spodbujanje enakosti spolov. 

Fondazione Libellula bi se želela priključiti partnerstvu projekta razpisa GENDER.

Kontakt: Stefania Cannavaro, Stefania.Cannavo@fondazionelibellula.com

Fundacija skupnosti Agrigento in Trapani išče partnerje za sodelovanje v projektu z naslovom: Povečanje sodelovanja otrok v družbi s kulturnimi in neformalnimi dejavnostmi – aktivnosti in RMA – IN CARMA

Cilj projekta je s pomočjo kulturnih in neformalnih dejavnosti RMA povečati sodelovanje otrok v družbi – IN CARMA.

Pričakovani učinki: 

  • Ozaveščanje otrok o njihovi pravici do sodelovanja in izražanja svojega glasu;
  • vzpostavitev vključujočih in sistemskih mehanizmov sodelovanja otrok;
  • Krepitev zmogljivosti, izmenjava dobrih praks, usposabljanje o pravicah in potrebah otrok;
  • Zagotavljanje ustrezne podpore otrokom s posebnimi ranljivostmi (gluhi

otroci, otroci migrantskega porekla, invalidni otroci).

Več o projektu in kontakti: KLIK  

Mesto Pariz – Direktorat za solidarnost, bi se rad priključil projektu CHILD, ki bo naslavljal področje vključevanja otrok s posebnimi potrebami.

Kontakt: Melissa MOOTHOO, Melissa.Moothoo@paris.fr

Inercia Digital je podjetje, specializirano za usposabljanje in inovacije na področju digitalnih veščin in podjetništva na mednarodni ravni. V preteklosti so sodelovali pri projektih, financiranih s strani programov, kot so Erasmus+, CERV, Lifelong Learning Programme, Tempus, Interreg, CYTED in AMIF. Njihova strokovna področja so izobraževalni IKT, kibernetska varnost, e-učenje, digitalne platforme, izobraževalna robotika, 3D-tiskanje, kodiranje ter razvojem aplikacij za Android in IOS.

Podjetje bi želi kot partner sodelovati na projektu s področja spodbujanja enakosti spolov.

Kontakt: innovation@inerciadigital.com