Cerv točka

OBVEŠČAMO

Zabeležite datume, prihaja CERV projektna akademija

V začetku 2023 bomo izvedli serijo 4 delavnic, ki smo jih združili pod ime CERV projektna akademija.

Delavnice, ki jih bomo v celoti izvedli na spletni platformi Zoom, so namenjene pridobivanju veščin, ki jih potrebujemo za uspešno oddajo projektov na programu CERV. Z udeležbo boste pridobili znanja in veščine za razvoj idej v projektne predloge, finančno načrtovanje, strateško komuniciranje ter vključevanje načela enakosti med spoli v projekte.

Udeležba na delavnicah je brezplačna, udeležite pa se lahko tako posameznih delavnic, kot tudi celotne projektne akademije. Prijave so odprte, prijavnico pa najdete na dnu spletne strani.

Rok za prijavo na prvo delavnico je 9. januar 2023. Priporočamo, da s prijavo pohitite, saj so mesta na vseh delavnicah omejena. 

PROGRAM CERV PROJEKTNE AKADEMIJE:

1. Razvoj projektne ideje, 10. januar 2023, ob 10.00
 
Izvaja Kaja Cunk, programska vodja PiNE, razvijalka številnih nacionalnih in mednarodnih projektov in izkušena pripravljalka projektnih vlog za lokalne, nacionalne in mednarodne razpise. 
 
Delavnica se bo osredotočila na spoznavanje lastnih izkušenj in zaznav, ki generirajo dobre ideje. V dobrih treh urah bomo v več korakih tovrstne ideje skupaj razvili v projektne predloge, ki bodo ustrezali pogojem, smernicam in ciljem programa CERV.  
 
 
2. Finančno načrtovanje projekta, 24. januar 2023, ob 10.00 
 

Izvaja Veronika Vodlan, projektna svetovalka na CNVOS in avtorica treh priročnikov o fundraisingu, ki je v svojem dolgoletnem delu v nevladnih organizacijah pripravila in vodila prek 100 projektov, financiranih s strani domačih, evropskih, ameriških in mednarodnih donatorjev.

V prvem delu delavnice se bomo osredotočili na stvari, na katere moramo biti pozorni pri finančnem načrtovanju projekta. Spoznali bomo razlike med pavšalnimi zneski (lump-sum), realnimi stroški in stroških na enoto, govorili bomo o dvojnem financiranju, o kategorijah stroškov in drugih ključnih vidikih finančnega načrtovanja.

V nadaljevanju bomo teorijo, ki smo jo spoznali v prvem delu delavnice, izkusili v praksi. Izbrali bomo aktualen razpis programa CERV in skupaj spoznali zahteve glede načrtovanja in upravičenosti stroškov.

V zadnjem delu delavnice se bomo razdelili v skupine in pripravili osnutek finančnega načrta za nekaj pilotnih aktivnosti.

3. Strateško projektno komuniciranje, 7. februar 2023, ob 10.00 

Izvaja izr. prof. dr. Alenka Jelen, Univerza v Stirlingu.

Dr. Alenka Jelen je izredna profesorica odnosov z javnostmi na Univerzi v Stirlingu in Univerzi v Ljubljani. Na področju odnosov z javnostmi predava in raziskuje že več kot 15 let tako doma kot tudi v tujini. Njena specializacija so teorije odnosov z javnostmi in strateškega komuniciranja, odnosi z mediji, javne zadeve ter zastopništvo, zlasti na področjih javnega zdravja, človekovih pravic, družbenih enakosti in pravičnosti ter spolnih neenakosti v medijih in komuniciranju.

Kako učinkovito komunicirati je eno temeljnih vprašanj, na katerega bo poskušala odgovoriti delavnica Strateško komuniciranje CERV projektov.

Delavnica bo predstavila teorijo in procese strateškega komuniciranja ter osnove komunikacijskega načrtovanja. Orisali bomo pomen situacijske analize in raziskav, preden pozornost preusmerimo na izbiro ključnih javnosti in deležnikov, določanje komunikacijskih ciljev (tako za doseganje višjih stopenj javnega znanja ter ozaveščanja, kot tudi vedenjskih sprememb) in snovanje osrednjih sporočil.

Pregledali bomo kreativne taktike in njihove implementacije, vključno s komuniciranjem prek tradicionalnih in družbenih medijev ter neposrednega komuniciranja z državljani.

Dotaknili se bomo snovanja proračuna, ki je osrednjega pomena v komunikacijskih načrtih, tako z vidika izvedbe kot tudi omejitev.

Delavnica se bo zaključila s pregledom pomena evalvacije in različnih metod, ki so nam na voljo za ocenjevanje učinkovitosti ter dokazovanje pomembnosti komuniciranja.

Delavnica bo vsebovala praktični del kreiranja, snovanja in načrtovanja komunikacijskih programov.

 
 
4. Načelo enakosti med spoli v projektih – izvedba v angleščini, 21. februar 2023, ob 10.00
 

Izvajajo predstavniki Evropske komisije, natančneje Generalnega direktorata za pravosodje in potrošnike:

Jelena Magermane, Vodja programa državljani, enakost pravice in vrednote na Generalnem direktoratu za pravosodje in potrošnike – DG JUST 

Maria Sternativo, vodja projektov na Generalnem direktoratu za pravosodje in potrošnike – DG JUST 

Rafael Stein, vodja programov na Generalnem direktoratu za pravosodje in potrošnike – DG JUST 

Načelo enakosti med spoli je ena ključnih horizontalnih prioritet programa CERV, ki ga moramo upoštevati pri snovanju vseh projektnih predlogov. V teoretičnem delu se bomo seznanili z osnovnimi pojmi in spoznali postopke in mehanizme, ki jih lahko uporabimo, ko snujemo projektne aktivnosti. V drugem praktičnem delu, pa bomo pridobljeno znanje aplicirali na primere in se pogovarjali o konkretnih aktivnostih, ki jih lahko uporabimo, da zagotovimo, da prijavljeni projekti upoštevajo načelo enakosti med spoli.